Prezident klubu Doc. MUDr. František Sabol PhD, MPH

Národnosť
svk Slovenská republika
Aktuálny tím
KB Košice