O našom klube

Basketbalový klub JF Košice vznikol v roku 2015 ako Občianske
združenie , ktoré bolo pokračovateľom basketbalového klubu ESPRIT
Košice , ktorý sa vybojoval v sezóne 2014/2015 víťazstvom v 1. lige
právo účasti v SBL lige, kde klub pôsobil 2 sezóny.

Náš klub v sezóne 2020/2021 bude v pravidelných súťažiach zastúpený družstvom juniorov KB Slávia TU Košice, ktoré hráva svoje stretnutia v telocvični na ulici B.Nemcovej.

Máme záujem aj o  výchovu budúcich basketbalistov v nižších vekových kategóriách  a preto úzko spolupracujeme s basketbalovými mládežníckymi klubmi KAC Jednota Košice, TYDAM Košice, ABOVIA Košice a RIM basket Košice.

Start a Conversation