2% z dane

Vážení priaznivci,

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o podporu činnosti nášho klubu venovaním 2% z Vašich daní.

Naše občianske združenie je zaregistrované v zoznamov prijímateľov podielu zaplatenej dane pre rok 2019 s nasledovnými údajmi:

Názov: Basketbalový klub JF Košice
Adresa : Irkutska16, 04012 Košice
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK33 0900 0000 00050 7324 8886

Ako to urobiť?

  • Pokiaľ ste právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, uveďte vyššie uvedené údaje o našom klube vo svojom daňovom priznaní v časti o poukázaní 2% z dane.
  • Pokiaľ ste fyzická osoba, ktorej daňové priznanie robí zamestnávateľ, požiadajte ho o Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Toto potvrdenie následne doručte daňovému úradu spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Môžete  tak urobiť do 30.4.2020. Oba uvedené dokumenty nájdete na webovej stránke www.dvepercenta.sk,

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu podporu.

Basketbalový klub JF Košice